เทศบาลนครนครสวรรค์เร่งศึกษา ขยะคือพลังงาน ชีวมวลเป็นอีกทางเลือก

0
22

เทศบาลนครนครสวรรค์เร่งศึกษา ขยะคือพลังงาน ชีวมวลเป็นอีกทางเลือก

วันที่ 14-15ธค.64 ชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์ และชาวบ้านมะเกลือ ศึกษาดูงานโครงการวิเคราะห์ความเหมาะสม การบริหารจัดการขยะ โรงไฟฟ้า 3โรงที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเนื่องจากหลายจังหวัดขยะล้นเมือง