ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา พร้อมใจแต่งกายผ้าชุดไทย ร่วมเฉลิมฉลอง 3 ทศวรรษ UNESCO ขึ้นทะเบียน “อยุธยาเมืองมรดกโลก”

0
208

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา พร้อมใจแต่งกายผ้าชุดไทย ร่วมเฉลิมฉลอง 3 ทศวรรษ UNESCO ขึ้นทะเบียน “อยุธยาเมืองมรดกโลก”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2564 เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 3 ทศวรรษ UNESCO ขึ้นทะเบียน “อยุธยาเมืองมรดกโลก” โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดจัดงาน”ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2564″ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยการเฉลิมฉลอง ๓ ทศวรรษ การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ปี 2564 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 นี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภายใต้มาตรการความปลอดภัยโควิด 19 ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พกบัตรประชาชน 1 ใบ แต่งไทยเที่ยวงานสุขใจ วิถีชีวิตใหม่ New Normal

พงศ์เทพ สาคร