วุ่นแน่ เช่าที่ดินเขาตะเกียบหัวหินส่อวุ่น เทศบาลยื้อเสนอสภาพิจารณา หลังบริษัทดังขอเช่าจากกรมป่าไม้ 23 ไร่ แต่เจอตอทับซ้อนพื้นที่บุกรุกของชาวบ้าน 52 ครอบครัว

0
4

วุ่นแน่ เช่าที่ดินเขาตะเกียบหัวหินส่อวุ่น เทศบาลยื้อเสนอสภาพิจารณา หลังบริษัทดังขอเช่าจากกรมป่าไม้ 23 ไร่ แต่เจอตอทับซ้อนพื้นที่บุกรุกของชาวบ้าน 52 ครอบครัว

วันที่ 14 ธันวาคม นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้บริหารและประธานสภาเทศบาลหัวหินอยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อบรรจุญัตติในวาระการประชุมสภาเทศบาลใน วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กรณี บริษัท หัวหินพัฒนา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ป่าไม้ 2484 เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดิน 23 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ที่ชุมชนเขาตะเกียบ เพื่อทำสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจและที่เกี่ยวเนื่อง โดยทราบว่าบริษัทฯต้องการนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิจารณาของสภาเทศบาล เพื่อนำไปยื่นขออนุญาตผ่านสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และเสนอกรมป่าไม้ตามขั้นตอน

นายจีรวัฒน์ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งเพิกถอนสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว เนื่องจากทราบว่าบริษัทฯดำเนินการผิดเงื่อนไขการใช้ที่ดิน ประกอบกับพื้นที่ป่าไม้บริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของลิงแสมจำนวนมาก ทั้งนี้การยื่นเอกสารการขอเช่าผ่านสภาเทศบาลเป็นเพียงการพิจารณาขอใช้พื้นที่ หากมติสภาไม่เห็นด้วยหรือความเห็นแย้ง ถือว่าไม่มีผลในการพิจารณาของกรมป่าไม้

นายจีรวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับกรณีการขอเช่าที่ดินของบริษัทหัวหินพัฒนาฯ จะเป็นปัญหาโดยตรงกับชาวบ้านชุมชนเขาตะเกียบจำนวน 52 ครอบครัว ที่บุกรุกที่ดินของกรมป่าไม้ หากสภาเทศบาลวินิจฉัยการขอเช่าใช้พื้นที่ของเอกชนอย่างไร ก็จะส่งผลผูกพันกับการบุกรุกของชาวบ้านในพื้นที่ทับซ้อนแนวชายเขาตะเกียบ หลังจากที่ผ่านมาเมื่อมีการเพิกถอนที่ดินเช่าของบริษัทหัวหินพัฒนาฯ ในปี 2563 เทศบาลหัวหินได้รับแจ้งว่ากรมป่าไม้ จะเสนอให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเทศบาลมีหนังสือแจ้งระงับการใช้อาคารสิ่งปลูกสร้างทั้ง 52 ครอบครัว ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522เพื่อไม่ให้มีปัญหากรณีผู้บริหารเทศบาลจะถูกฟ้องข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

“ ชาวบ้านที่อยู่อาศัย 52 รายเดิมได้เดินทางมายกป้ายประท้วงที่เทศบาล เกรงว่าการเช่าที่ดินของบริษัทเอกชนจะส่งผลกระทบ อาจจะต้องถูกรื้อสิ่งปลูกสร้างทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย จึงขอให้ทางเทศบาลระงับการเสนอญัตติเข้าสภา หรือต้องการให้สภามีมติคัดค้านการเช่า ขอเรียนว่า หากสภาดำเนินการคัดค้านชาวบ้านทั้ง 52 ราย จะมีปัญหาเช่นกัน จึงมีข้อเสนอว่าหากชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการเช่าพื้นที่ของบริษัทเอกชน ให้ไปยื่นเรื่องคัดค้านการขอเช่าใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้โดยตรง ” นายจีรวัฒน์ กล่าว

ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า สาเหตุที่เทศบาลหัวหินไม่เร่งรัดนำเอกสารเข้าสู่การประชุมสภา หลังจากบริษัทฯเสนอเอกสารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 หรือล่าสุดอาจจะไม่นำญัตติเสนอเข้าที่ประชุม เพื่อชะลอการเช่า สาเหตุดังกล่าวเนื่องจากมีผู้ประกอบการร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังเชิงเขาตะเกียบ ที่ถูกเพิกถอนสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้ ถูกสั่งเพิกถอนการใช้อาคาร และอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง จะทำเรื่องขอเช่าที่ดินกับกรมป่าไม้อีกครั้ง โดยเปรียบเทียบกับการบุกรุกที่ดินกรมป่าไม้เพื่อสร้างบ้านพักอาศัย 52 ครอบครัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

“ ก่อนหน้านี้มีการใช้กฎหมายสั่งรื้อร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดัง แต่ปัจจุบันร้านยังเปิดจำหน่ายปกติ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง สำหรับอาคารดังกล่าวมีมาก่อนกรมป่าไม้จะอนุญาตให้เอกชนเช่าพื้นที่ ทำให้หลายฝ่ายแสดงความแปลกใจว่าเหตุใดเทศบาลหัวหินไม่จัดการปัญหาการสร้างอาคารร้านอาหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและเคยมีคำสั่งศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เทศบาลหัวหินดำเนินการ ก่อนบริษัทเอกชนจะเช่าใช้พื้นที่และถูกกรมป่าไม้เพิกถอนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 “แหล่งข่าวระบุ

/////////////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4