นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ (ปุ๊ก) ผอ.ททท สนง.พิษณุโลก- เพชรบูรณ์ ได้นำรายการกินเที่ยวทั่วไทย by โกดำ มาชมชุมชนเจ้าจัน

0
14

นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์(ปุ๊ก) ผอ.ททท สนง.พิษณุโลก- เพชรบูรณ์
ได้นำรายการกินเที่ยวทั่วไทย by โกดำ มาชมชุมชนเจ้าจัน

จันทร์เจ้า ชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถีบ้านวัดจันทร์ มีของดีมากมาย ทางศูนย์จะมีกิจกรรมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเช่น กิจกรรม Workshop ผ้ามัดย้อม สานใยแมงมุม ทำผ้าบาติก เปเปอร์มาเช่ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย
56/50 ซอยบรมไตรโลกนารถ 39 หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
น.ส.กัณฐ์มณี พูลธนทวีกิจ ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า
ชุมชนบ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า
น.ส.กัณฐ์มณี พูลธนทวีกิจ (คุณติ๊ก) ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวัดจันทร์ ม.2 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 08 3553 9241