หนุ่ม สุทน จะพามาชมวัดกลาง หรือ วัดกลางศรีพุทธาราม โดยการนำของ นางสาว ญาติกา แก้วบริสุทธิ์(ปุ๊ก) ผอ.ทททสนง.พิษณุโลก

0
24

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 พิธีกร หนุ่ม สุทน จะพามาชมวัดกลาง หรือ วัดกลางศรีพุทธาราม โดยการนำของ นางสาว ญาติกา แก้วบริสุทธิ์(ปุ๊ก) ผอ.ทททสนง.พิษณุโลก- เพชรบูรณ์ ถ้าใครมาอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก
แล้วไม่ไปวัดกลางศรีพุทธาราม ถือว่ามาไม่ถึงอำเภอนครไทย วัดดังกล่าวตั้งอยู่กลางเมือง ภายในกำแพงเมืองโบราณนครไทย อำเภอนครไทย พิษณุโลก
สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๕๒ สมัยพ่อขุนบางกลางท่าว หรือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ พระร่วงเจ้าแห่งราชวงศ์พระร่วง … เชื่อกันว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองบางยาง ซึ่งปกครองโดยพ่อขุนบางกลางท่าว หรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย
ลักษณะของสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถ ได้รับอิทธิพลศิลปล้านนาและใบเสมา มีรูปแบบสุโขทัยแต่ถูกปฏิสังขรณ์ใหม่จนรูปแบบเปลี่ยนไป
พระพุทธรูป ภายในพระอุโบสถแต่เดิมเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปสมัยลพบุรี สุโขทัยและอยุธยา ปัจจุบันถูกโจรกรรม เหลืออยู่น้อยมาก
ใต้ต้นโพธิ์ภายในเขตวัดมีหลวงพ่อหิน พระพุทธ รูปลพบุรีหน้าตักกว้าง 26 นิ้ว สูง 51 นิ้ว ยังสร้างไม่เสร็จ
อนุสาวรีย์ของพ่อขุนบางกลางหาว สร้างขึ้นโดยช่างพื้น เมืองชาวนครไทย