“จังหวัดสงขลารับข้อเสนอจากภาคประชาชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จะนะ!!

0
16

“จังหวัดสงขลารับข้อเสนอจากภาคประชาชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จะนะ!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564) เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับหนังสือและรับฟังข้อเสนอจากตัวแทนเครือข่ายจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น นำโดย นางมณี อนันทบริพงค์ พร้อมตัวเครือข่าย ร่วม 100 คน ยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือที่ทางเครือข่าย ฯ ยื่น อาทิ การเรียกร้องให้กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นกลับมาหารือในพื้นที่ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคนกลางในการพูดคุย ให้ดำเนินการโครงการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้นำเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”