นศ. ดนตรี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการแสดงเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันทั่วประเทศ

0
32

นศ. ดนตรี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการแสดงเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันทั่วประเทศ

————————————-

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมการแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. บรรเลงโดยนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. และศิษย์ซึ่งเป็นคุณครูนำนักเรียนจากโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนไชยาวิทยา ร่วมบรรเลง ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบวงดนตรีขนาดเล็กและวงซิมโฟนิกส์แบนด์ หวังสร้างแสดงผลงานนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ สู่สาธารณชน สู่การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
.
สำหรับการจัดกิจกรรมการแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ชาว อว. ทั้งสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ อว. ผนึกกำลัง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี ทรงส่งเสริมทั้งดนตรีไทยและสากล สมดั่งที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”
.
รวมถึงส่งมอบความสุขให้คนไทยทั่วประเทศผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน และอีกหลากหลายแนวเพลง โดยฝีมือการบรรเลงของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบวงซิมโฟนี ออร์เคสตรา วงดนตรีสากล วงดนตรีไทย และวงดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งจะเริ่มบรรเลงพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 17.00 น. ในพื้นที่ 48 จังหวัด กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค

————————————-

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร /ภาพ