จ.สุโขทัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

0
8

จ.สุโขทัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

จังหวัดสุโขทัย พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ตลอดระยะที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย พระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ และทำให้ปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างผาสุกร่มเย็น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พงษ์เทพ สาคร สุโขทัย