ผู้ว่าเดี่ยว ชวนเที่ยวพิจิตร พิชิตเมืองชาละวัน ลุยสวนส้มโอลุงทองอินทร์

0
20

ผู้ว่าเดี่ยว ชวนเที่ยวพิจิตร พิชิตเมืองชาละวัน ลุยสวนส้มโอลุงทองอินทร์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 4 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลุยสวนส้มโอสวนส้มโอ ลุงทองอินทร์อยู่อำเภอโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตร เป็นสวนที่จัดระเบียบได้น่ามาเยือน เพราะสะอาดไม่มีหญ้าขึ้นเลยแล้วยังอนุรักษ์ส้มโอพันธุ์ท่าข่อยไว้อย่างดี โดยได้รับความรู้จาก ประธานกลุ่ม และเกษตรอำเภอ ของโพธิ์ประทับช้าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเดินทางมาเยี่ยมชมสวนซึ่งปัจจุบันเป็นสวนส้มโอพันธุ์ทองดีได้ทำตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกำลังเพือส่งเสริมให้มีการปลูกพันธุ์ท่าข่อยเพราะเป็นพันเอกลักษณ์พื้นเมืองของจังหวัดพิจิตรต่อไป