“ผู้ว่าเดี่ยว…ชวนเที่ยวพิจิตรพิชิตชาละวัน ลุยย่านเก่าวังกรด

0
39

“ผู้ว่าเดี่ยว…ชวนเที่ยวพิจิตรพิชิตชาละวัน” วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำเยี่ยมชมย่านเศรษฐกิจแหล่งการค้าสำคัญที่สุดของจังหวัดพิจิตร นั่นคือย่านเก่าวังกรด โดยมี นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด และ ดร.กมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังกรด หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ซึ่งที่นี่มีประวัติความเป็นมานับร้อยปีที่น่าสนใจอย่างมากและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่พลาดไม่ได้ มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ยังคงอัตลักษณ์ที่โดดเด่น แต่เดิมบริเวณชุมชนวังกรดมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากโพ้นทะเลมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเกิดประเพณีไหว้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่วังกลมหรืองานงิ้วประจำปีที่ยิ่งใหญ่ ตลาดย่านเก่าวังกรด ในสมัยก่อนกลายเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น มีร้านทองถึง 4 ร้าน โรงหนัง ร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ขายจำนวนมาก ที่มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางบกโดยเส้นทางรถไฟ สถานีวังกรด ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ทางน้ำที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน มีท่าเรือขนส่งสินค้า และมีฮวงจุ้ยที่ดีเรียกว่าท้องมังกรแห่งลำน้ำน่าน “ย่านเก่าวังกรด” ที่สะดวกในการติดต่อค้าขายในการขนส่งสินค้าที่เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจพบกันที่จุดนัดพบ ณ หอนาฬิกาย่านเก่าวังกรด ของเรานะคะ หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 056-685053 , 096-8847518 (ขอบคุณมัคคุเทศก์พิเศษนางสุภัชชา พุทธเกษม ผอ.กองสวัสดิการสังคม)