จ.ปราจีนบุรี-ตรวจก่อนเปิดเรียนวันแรกตรวจATKเข้มทั้งโรงเรียน

0
23

จ.ปราจีนบุรี-ตรวจก่อนเปิดเรียนวันแรกตรวจATKเข้มทั้งโรงเรียน


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรก ซึ่งทางวิทยาลัยฯ โดยนางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้มีมาตรการการดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างเข้มงวด เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าประตูโรงเรียน โดยต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงลงทะเบียนในระบบไทยชนะ
ทั้งนี้ยังได้ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้ส่งทีมงานทางด้านสาธารณสุขเข้ามาทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อ โดยจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำนวน 500 คนเศษ ผลการคัดกรองออกมาไม่พบผู้ติดเชื้อ ทางด้านนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เป็นสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ทำให้มีความจำเป็นในการเรียนแบบออนไซต์ เนื่องจากนักเรียนต้องลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างแท้จริง ก่อนที่จะเรียนจบออกไปทำงาน แต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด
นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กล่าวว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนตามปกติ ทั้งในด้านการป้องกันตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน ภายในห้องเรียนที่มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาระยะห่าง และยังได้มีการเตรียมสถานที่รับรองพิเศษ ซึ่งหากพบว่ามีนักเรียนนักศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษามีไข้สูงเกินกำหนด หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ ได้มีพื้นที่พักคอยให้ทางสถานพยาบาลเข้ามารับตัว หรือมาประเมิน การเปิดเรียนในช่วงนี้ก็จะเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติวิชาชีพอย่างเข้มข้น///////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี