“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น เปิดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน !!

0
32

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น เปิดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน !!

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ทำพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน โดยมี นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานในพิธี

โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุบลรัตน์ มาให้ความรู้และซักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น เช่น การใช้เครื่องมือดับเพลิง, การป้องกันอุบัติเหตุจากแก๊สรั่ว, การตรวจสอบถังแก๊สที่ใช้ในครัวเรือน,การสังเกตไฟฟ้าลัดวงจรและการใช้ทัศนสัญญาณ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!