“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ ป้องกันโรคลัมปี-สกิน ใน โค-กระบือ ให้กับปศุสัตว์ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำมัสยิดดารุ้ลอาบิดีน เมืองประจวบๆ!!

0
27

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ ป้องกันโรคลัมปี-สกิน ใน โค-กระบือ ให้กับปศุสัตว์ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำมัสยิดดารุ้ลอาบิดีน เมืองประจวบๆ!!

วันที่ 1 ธ.ค.64 เวลา 09.45 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว และคณะ ได้ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 36 ลิตร,ถังฉีดพ่นปั๊มลมด้วยมือแบบมีก้านหัวฉีดปรับได้ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 ใบ,ชุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคระบาดลัมปี-สกิน จำนวน 200 แผ่น ให้กับ นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ 63 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคลัมปี-สกิน โดยเป้าหมายไม่ซ้ำซ้อนในส่วนที่ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วต่อไป

หลังจากนั้นเวลา11.45 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว และคณะได้ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 8 ลิตร,ถังฉีดพ่นปั๊มลมด้วยมือแบบมีก้านหัวฉีดปรับได้ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ใบ,ชุดแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคระบาดลัมปี-สกิน จำนวน 160 แผ่น ให้กับ นายณัฐกิจ สมานมิตร กรรมการอิสลาม จ.ประจวบฯ/ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ประจำมัสยิดดารุ้ลอาบิดีน) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 6 ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เพื่อนำไปสาธิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำเชื้อโรคระบาดลัมปี-สกิน ใน โค-กระบือ ต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!