“ศักดิ์ชาย พรหมโท” นำพี่น้องวิสาหกิจชุมชม ขอบคุณ “ลุงตู่” ที่สนับสนุนงบ 407 ล. แก้ปัญหาความยากจน หวังให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

0
139

“ศักดิ์ชาย พรหมโท” นำพี่น้องวิสาหกิจชุมชม ขอบคุณ “ลุงตู่” ที่สนับสนุนงบ 407 ล. แก้ปัญหาความยากจน หวังให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี นายศักดิ์ชาย พรหมโท ประธานกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย พร้อมด้วย ดร.ภาคภูมิ ปุผมาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ,พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคอีสาน ,นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายเกษตรยั่งยืนทางเลือกใหม่ ,นายอดิศร วัฒนบุตร ผู้ประสานงานเครือข่าย “กลุ่มเรารักประเทศไทย ภาคอีสาน” ,ผู้แทนกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 20 กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคอีสาน ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ และรายงานสรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

นายศักดิ์ชาย พรหมโท ประธานกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนพี่น้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกร คอยห่วงใยช่วยเหลือให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอด หวังให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน พลิกฟื้นทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยอนุมัติงบประมาณ 407 ล้านบาท ในการยกระดับทักษะอาชีพภาคเกษตรกรรม ดึงคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 กลับสู่ถิ่นฐาน ใน 6 ทักษะอาชีพ ได้แก่ ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้าน OTOP ด้านเห็ดเศรษฐกิจ ด้านหมอดิน และด้านสมุนไพร เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ของเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น 2,574 กลุ่ม เพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อเป็น แนวทางในการแก้ไขเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตของโควิด-19 เพื่อเป็นทางรอดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ในการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพ ในภาคเกษตรกรรม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชน

นายศักดิ์ชาย พรหมโท กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาที่ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยรู้สึกอุ่นใจ ดีใจ และภูมิใจที่มีผู้นำประเทศที่เป็นชายชาติทหาร มีความจงรักภักดี ปกป้องสถาบัน มีความซื่อสัตย์สุจริต และคงจะหาผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถเช่นท่านนี้คงไม่มีแล้ว พวกเราจึงขอเป็นกำลังใจให้ท่านและขอให้ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป ไม่ทอดทิ้งประชาชน พวกเราจะขอให้การสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้ตลอดไป “เพราะท่านคือดวงใจของประชาชนชาวไทย”