นายพลวัฒน์ อินต๊ะลอ ปลัดอำเภอพบพระ ใช้รถขยายเสียงโครงการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19

0
21

นายพลวัฒน์ อินต๊ะลอ ปลัดอำเภอพบพระ ใช้รถขยายเสียงโครงการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ ได้มอบหมายให้นายพลวัฒน์ อินต๊ะลอ ปลัดอำเภอพบพระพร้อมด้วย นายภูสิทธิ ปุกแก้ว อส.อ.พบพระ ดำเนินโครงการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้รถขยายเสียงในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระ เข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนดการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลพบพระเเละสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ /ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19/รองรับการเปิดประเทศเเละเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T /มาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19แบบครอบจักรวาร ( Universal Prevention for Covid-19)
ผลการปฏิบัติ : ได้ประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเน้นกลุ่มหมู่บ้านที่มียอดการฉีดวัคซีนน้อย (ไม่เกิน 50%ของกลุ่มเป้าหมาย)