“กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีการบังคับคดีขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี!!

0
15

“กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีการบังคับคดีขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี!!

ตามที่มีข่าว บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์จำนองโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ภาค 5 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเกิดจากการมีคำสั่งทำให้ไม่มีการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีตามที่ประกาศขายทอดตลาดไว้ นั้น

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีได้มีคำสั่งให้นายไกยวัลย์ จิระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่รายงานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว พร้อมกันนี้ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย และได้มีคำสั่งย้ายนายไกยวัลย์ จิระกุล ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นการโยกย้ายเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนข้อเท็จจริง ในส่วนของการขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวียังคงมีการขายทอดตลาดต่อไปตามกำหนดเดิม ซึ่งมีกำหนดนัดขายนัดที่ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นี้

กรมบังคับคดี 0 2881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th