นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผวจ.นว.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์

0
14

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผวจ.นว.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์


วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564 โดยพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564