จังหวัดสุโขทัย มอบป้ายรับรองร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)

0
20

จังหวัดสุโขทัย มอบป้ายรับรองร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางจันทิรา โยธิการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีร้านอาหารที่ผ่านการรับรองและได้รับป้าย ฯ จำนวน 8 ร้าน ประกอบด้วย
1. ร้านอาหาร บ้านครูอิ๋ว ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
2. ร้านอาหาร ครัวรื่นรมย์ ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
3. โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ท (ห้องอาหาร Lotus Restaurant) ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
4. เรือนไทยเรสเตอร์รองท์แอนด์บาร์ (Rvean Thai Restaurant & Bar) ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
5. ร้าน ณ โขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
6. ครัวภาษาไทย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
7. ร้าน เรือนเธอ (Ruean Ther) ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
8. ร้านอาหารบ้านกลางนา ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภค ได้รู้จักร้านอาหารที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด ที่มีการใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัย รวมทั้งมุ่งเน้นให้ร้านอาหารเป็นจุดรับซื้อผลผลิตจากการผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยได้อีกช่องทางหนึ่ง จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน มีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 18 ร้าน โดยคณะทำงานโครงการร้านอาหารฯ จากส่วนราชการ ได้แก่ เกษตรจังหวัดสุโขทัย สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ประมงจังหวัดสุโขทัย ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ร่วมตรวจประเมินและให้การรับรองร้านอาหารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย