ใน 5 จ.ภาคใต้ตอนกลาง ที่สำนักงานชลประทานที่ 15 ดูแลอยู่ คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต มีนครศรีธรรมราช จ.เดียวที่เสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุด แต่ทุก จ.ก็ถูกติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะ จะบอกให้ รายการ ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ

0
15

ใน 5 จ.ภาคใต้ตอนกลาง ที่สำนักงานชลประทานที่ 15 ดูแลอยู่ คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต มีนครศรีธรรมราช จ.เดียวที่เสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุด แต่ทุก จ.ก็ถูกติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะ จะบอกให้
รายการ ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ

ทางช่อง 5 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 15.15 น.