ศรีสะเกษ ชมคลิป วิถีชีวิตชาวนาหันมาเกี่ยวข้าวด้วยมือ .เพื่อลดต้นทุนการผลิต วอนรัฐบาล เพิ่มราคาข้าวกิโลละ 20 บาล โอด รอเงินประกันราคาข้าว ปีนี้ล่าช้า กว่าปีก่อน

0
3

ศรีสะเกษ ชมวิถีชีวิตชาวนาหันมาเกี่ยวข้าวด้วยมือ .เพื่อลดต้นทุนการผลิต วอนรัฐบาล เพิ่มราคาข้าวกิโลละ 20 บาล โอด รอเงินประกันราคาข้าว ปีนี้ล่าช้า กว่าปีก่อน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาข้าวของเกษตรกรของชาวนา ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งขณะนี้ได้มีการเก็บเกี่ยวข้าว ไปแล้วบางส่วน โดยส่วนใหญ่ ใช้วิธีเกี่ยวข้าว โดยใช้บริการรถรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ค่อนข้างสูง ขณะที่นาข้าว นาง อรพิน ทะเลลำ อายุ 61 ปี ชาวนาในพื้นที่บ้านหนองขุนศรี ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ หันมาใช้วิธีเกี่ยวมือ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

นาง อรพิน ทะเลลำ อายุ 61 ปี ชาวนาในพื้นที่บ้านหนองขุนศรี ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในปีนี้ราคาข้าวค่อนข้างตกต่ำ อีกทั้งต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยใส่ข้าว ซึ่งปุ๋ยที่ตนซื้อมีราคาประมาณ กระสอบละ 800 บาท อีกทั้งเงินค่าประกันราคาข้าว รายได้เกษตรจากทางรัฐบาล ในปีนี้ ก็ยังไม่ทันได้ ซึ่งปกติในช่วงนี้ ของปีก่อน ตนนั้นได้รับค่าประกันราคาข้าวแล้ว โดยไร่นาของตนบางส่วน ได้จ้างรถเกี่ยวข้าวในการเก็บเกี่ยว และนาข้าวอีกส่วน ต้องเก็บเกี่ยวด้วยมือ หากใช้รถเก็บเกี่ยว จะทำให้ข้าวหก ทำให้ได้ข้าวจำนวนไม่มาก และตนต้องประหยัดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้สามารถคงอยู่ได้ ตนจึงขอฝากถึงรัฐบาล ให้ดูแลในเรื่องของราคาข้าว โดยหากเป็นไปได้ อยากได้ราคาข้าว ถึง 20 บาท ต่อกิโลกรัม เพื่อสามารถเพียงพอต่อการดำรงชีวิต/////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ