โครงการขับเคลื่อน เกษตรกรรมแบบยั่งยืนปี บัญชี 2564 ตามกระบวนการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 และโครงการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ชุมชน

0
26

โครงการขับเคลื่อน เกษตรกรรมแบบยั่งยืนปี บัญชี 2564 ตามกระบวนการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 และโครงการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ชุมชน

วันที่ 25 พย.2564

นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในครัวเรือนซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2564 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ท่าน โดยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาวังกะพี้และสำนักงาน เทศบาลตำบลหาดกรวดโดย นายจักรวาล สิทธิวุฒิ ผู้จัดการสาขาวังกะพี้กล่าวว่า ธ.ก.ส.พร้อมขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้กับเกษตรกรด้วยโครงสร้างความเข้มแข็งระดับครัวเรือน(โครงการ 459 ) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับให้มีความหมายว่า เดินออกจากบ้าน 4-5 ก้าวก็มีอาหารปลอดภัยไว้กินซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเมื่อมีผลผลิตเหลือบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งบางชุมชนสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้ที่ห้าง Modern Trade ได้
โดยมีนายมงคล ผดุงไทย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
นายสุริยา อินจ่าย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดกรวด พร้อมคณะให้การต้อนรับ

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน