ประธานกรรมาธิการที่ดินฯตั้งกระทู้ถามรัฐบาลกรณีที่ดินพิพาทที่เขาทองพยุหะคีรี

0
152

ประธานกรรมาธิการที่ดินฯตั้งกระทู้ถามรัฐบาลกรณีที่ดินพิพาทที่เขาทองพยุหะคีรี


เมื่อ เวลา 10:00 น วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร มีการประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. อภิชาติ ศิริสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล และประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล รัฐมนตรี และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทับที่ทำกินของประชาชน ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
สืบเนื่องจาก ที่ดินหลังมหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาเขตนครสวรรค์ประมาณ 3470 ไร่ เป็นของชาวบ้านเขาทอง. ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี. จังหวัดนครสวรรค์ใช้เป็นที่ดินทำกินมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยบางรายเป็นโฉนด. บางรายเป็นที่ สค.1 บางรายเป็นใบ ภ.บ.ท 5 บางรายมีใบไต่สวนเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมี การออกพระราชกฤษฎีกา พ.ศ .2479 ให้บริเวณนั้นเป็นเขตหวงห้ามของทหาร โดย กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 4 มณฑลทหารบกที่ 31 (มทบ. 31) ต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าว ออกกหนังสือ น.ส.ล.เพื่อใช้เป็นสนามฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ แต่ชาวบ้าน ทำการร้องคัดค้านการออกหนังสือ. น.ส.ล. เพราะเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมในการที่จะใช้เป็นสนามฝึกซ้อมยิงปืนเพราะใกล้ กับมหาลัยมหิดล ใกล้โรงพยาบาลศูนย์แพทย์บํารุงราษฎร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาเขตนครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนเขาทองพิทยาคม แล้วอยู่ในชุมชนที่เป็นที่ปลูกบ้านพักอาศัยของประชาชนเขาทอง.

ต่อมาในวันที่ 14. พฤศจิกายน 2564 นายอภิชาติ ศิริสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ประธานกรรมาธิการ การที่ดิน. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบ สอบถาม และรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องที่ดินพิพาทดังกล่าว จึงได้นำไปตั้งกระทู้ถามรัฐบาล และรัฐมนตรี ในวันนี้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรจะนำมาเสนอให้รับทราบกันต่อไป