นายกรัฐมนตรี มอบโล่เชิดชูเกียรติ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี เมืองลับแล” ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของประเทศไทย

0
38

นายกรัฐมนตรี มอบโล่เชิดชูเกียรติ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี เมืองลับแล”
๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของประเทศไทย

 


เมื่อเวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” แก่ชุมชนต้นแบบทั้ง ๑๐ ชุมชน ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกจากทั่วทั้งประเทศ โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรม ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร รวมถึงมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ซึ่งชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากนายกรัฐมนตรี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจชุมชน

ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมืองลับแลได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบของประเทศไทย ที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างความสุข สร้างความภูมิใจ สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยศักยภาพ ทรัพยากร และความพร้อมดังกล่าวข้างต้น กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ประกาศผลคัดเลือกให้ชุมชนคุณธรรมเมืองลับแล เป็น ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ๑. การบริหารจัดการชุมชน ๒. อัตลักษณ์และลักษณะที่มีความโดดเด่นของชุมชนที่แตกต่างจากที่อื่น ๓. ด้านสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน ๔. ด้านการบริการท่องเที่ยว ๕. ด้านอาหาร และ ๖. ด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น/ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ซึ่งท่านสามารถเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนผ่านแอพพลิเคชัน “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือสามารถมาเที่ยวในพื้นที่จริงได้ตามจุดเช็คอิน กิน เที่ยว พัก และของฝาก เมืองลับแล ที่ทางชุมชนและจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์และเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว เช่น ประตูเมืองลับแล ถ้ำลับแล พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวนลับแล ถนนวันวานเมืองลับแล ร้านม่อนลับแล วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดดอนสัก บ้านเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ ลับแลเกสเฮ้าส์ ถนนข้าวแคบ ถนนของกิน เป็นต้น

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน