แม่ทัพภาคที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรชาวพิจิตร

0
11

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรชาวพิจิตร

วันที่ 23 พ.ย. 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน ที่แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร โดยมี พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักมูลนิธิชัยพัฒนา นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS Group รวมทั้งกำลังพลและพี่น้องเกษตรกร ร่วมเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมีในช่วงฤดูกาลทำนาปี 2564

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 มอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่แปลงนาข้าวด้านทิศตะวันตกของคลังน้ำมันพิจิตร จำนวน 159 ไร่ มีเกษตรกรเข้าาร่วมโครงการ จำนวน 9 ราย สำหรับผลผลิตข้าวที่ได้ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารเคมีและบางส่วนจะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพื่อขยายโครงการต่อไป

ส.ปชส.พิจิตร..ข่าว/ภาพ
23 พ.ย.64