สุโขทัย-เทศบาลเมืองบางขลังจัดพิธีสักการะ 2พ่อขุนวีรบุรุษแห่งชาติไทย

0
4

สุโขทัย-เทศบาลเมืองบางขลังจัดพิธีสักการะ 2พ่อขุนวีรบุรุษแห่งชาติไทย

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64 นายชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีสักการะหลวงพ่อขุนวีรบุรุษแห่งชาติไทย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพ่อขุนศีรอินทราทิตย์ และพ่อขุนผาเมือง มีวิทยา เกษรพรหม ปลัดเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ โดยมีพิธีทางสงฆ์ สวดพุทธมงคลพร้อมทำบุญถวายภัตตราหารเครื่องไทยทานถวายพระสงฆ์เป็นราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่านทั้ง 2 พระองค์ จากนั้นนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ถวายบายศรี สักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง พราหมณ์กล่าวคำศิรวาทราชสดุดี และเริ่มพิธีทางพราหมณ์ ถวายเครื่องอาหาร ผลไม้ เครื่องบูชา ในวันน้อมรำลึกวีรกรรมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง ประจำปี 2564 ด้วย อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง จัดสร้างโดยเทศบาลเมืองบางขลัง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นและคนไทยทั้งประเทศได้เห็นคุณงามความดีของทั้ง 2 พระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการ และพระมหากรุณาธิคุณแก่ประเทศ และประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ โดยทรงรวมพลกันที่เมืองบางขลัง รวมพลังขับไล่ขจัดอำนาจของ “ขอมสบาดโขลญลำพง” ที่ครอบครองดินแดนสุโขทัยมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ.1762 จนถึงรัชสมัยพ่อขุนศรีนาวนำถุม ให้พ้นไปจากราชอาณาจักรสุโขทัย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย