จังหวัดพิจิตร จัดลอยกระทงยิ่งใหญ่ตระการตา ลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง และละครอิงประวัติศาสตร์

0
11

จังหวัดพิจิตร จัดลอยกระทงยิ่งใหญ่ตระการตา ลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง และละครอิงประวัติศาสตร์

วันที่ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.30 น. ที่ท่าน้ำริมคลองข้าวตอก วัดดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒธรรมท้องถิ่น กิจกรรม : สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง “ลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง” จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดง แสง สี เสียง เรื่องวันวารตำนานคลองข้าวตอก ซึ่งเป็นละครอิงประวัติศาสตร์เล่าเรื่องถึงตำนานของคลองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นสถานที่พักทัพของกองทัพในการป้องกันพระนคร ในสมัยสงครามเก้าทัพ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้เกียรติ
เป็นนักเสดงกิตติมศักดิ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ กิจกรรมลอยกระทงลาวา ที่ทำจากกะลานับแสนกระทง ที่ลอยล่องอยู่ในท้องน้ำคลองข้าวตอก มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในกิจกรรมดังกล่าวนี้มีประชาชนชาวพิจิตรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคติดต่อ มีการตรวจวัดไข้ ลงทะเบียน และกำชับให้นักท่องเที่ยวล้างมือก่อนเข้างานทุกคน
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มีนโยบายในการเปิดเมืองพิจิตร เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคราชการและภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาเมืองพิจิตรด้วยใช้การท่องเที่ยวนำการพัฒนา