พิจิตร จัดกิจกรรม วันที่อยู่อาศัยโลกจังหวัดพิจิตร world habitat days

0
73

พิจิตร จัดกิจกรรม วันที่อยู่อาศัยโลกจังหวัดพิจิตร world habitat days

15 พ.ย. 2564 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันที่อยู่อาศัยโลกจังหวัดพิจิตร world habitat days โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ซีเค คอนเวนชั่นฮอลล์ อ.เมือง จ.พิจิตร ภายใต้หัวข้อ “ราษฎร์รัฐ ฮอมแฮง แบ่งปันที่ดิน ปลดหนี้ปลดสิน ถิ่นฐานมั่นคง” ทั้งนี้ องค์กรประชาชาติกำหนดสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก โดยประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้รับเชิญให้ร่วมจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว
ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตร ได้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท โดยมีการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงเมือง 6 โครงการ 4 เมือง ได้แก่ เมืองพิจิตร เมืองท่าฬ่อ เมืองตะพานหิน เมืองทับคล้อ รวม 509 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบท ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2564 มีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้เดือนร้อน จำนวน 12 อำเภอ 51 ตำบล 1,376 ครัวเรือน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 22,190,850 บาท โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องที่/ท้องถิ่น/ภาคี และมีการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตทุกมิติ
ภายในงาน ได้มีการมอบเหรียญกล้าหาญให้กับผู้ทำความดีช่วยเหลือชุมชน จำนวน 10 คน อีกด้วยส.ปชส พิจิตร ข่าว//ภาพ
ส..ปชส ข่าว/ภาพ
15-11-64