“เสมา 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประกอบธรรมอิสลามในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19!!

0
202

“เสมา 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประกอบธรรมอิสลามในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19!!

เมื่อเวลา 16.30 น. (14 พฤศจิกายน 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2564 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายสุทินแก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะทำงานรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.) โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น นายธีร์ สังขสัญญา ประธาน ปส.กช. จังหวัดกระบี่ นายประพันธ์ เกี่ยวพันธ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.กระบี่ และผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนประกอบธรรมอิสลามร่วมให้การต้อนรับ

นางกนกวรรณ กล่าวว่า ได้มีความตั้งใจมาเยี่ยมชม และประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ของโรงเรียนประกอบธรรมอิสลามในการจัดการเรียนการสอนซึ่งผู้บริหาร ครูทุกท่านต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ยังใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Online พบว่ายังมีอุปสรรค และข้อจำกัดในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน โดยนักเรียนที่ประสบปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่พบว่าจะเป็นกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย และโรงเรียนได้รายงานว่า ทางโรงเรียนไม่มีห้องเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโรงเรียนกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดงบประมาณซึ่งตรงนี้ตนได้สั่งการให้ รองเลขาธิการ กช. ไปติดตามเรื่องให้

นอกจากนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ และคณะฯ ได้เยี่ยมชมห้องเรียน นิทรรศการของนักเรียน หอพักนักเรียนชาย และอาคารหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้าง ชมการสาธิตการกวนขนมอาชูรอ (ขนมบูโบร์) ประเพณีศาสนาอิสลาม ชมการสาธิตการทำไก่หมุน ไก่อบโอ่ง (สินค้า OTOP) ของตำบลบ้านกลาง จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดย นางสาวซีตีซูลัยคอ แวอาโละ ครูสอนศาสนาของโรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม

#############################