พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร

0
32

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร


.
14 พฤศจิกายน 2564 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ พระอุโบสถ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายศักดา เด่นแดนโดม ประธานบริหาร บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด เป็นประธานกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส
.
ในการนี้ ประธานในพิธีนำผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่ภายในพระอุโบสถ พร้อมกล่าวคำถวาย และนำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร โดยคณะสงฆ์รับและทำพิธีอปโลกนกรรม พร้อมอนุโมทนาและถวายอดิเรก
.
สำหรับยอดเงินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,833,605.32 บาท ทั้งนี้ ทางวัดท่าหลวงพระอารามหลวง พระอารามหลวง จะนำเงินที่ได้ใช้ไปในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม บำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม หลวงพ่อเพชรวิทยา บำรุงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร และจัดเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรต่อไป

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
14 พ.ย. 64