สุราษฎร์ฯ พายุถล่ม 5 อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่าพันครัวเรือน ผู้ว่าฯ สั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

0
8

สุราษฎร์ฯ พายุถล่ม 5 อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่าพันครัวเรือน ผู้ว่าฯ สั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน


.จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2564 ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบแล้ว 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ดอนสัก อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.เกาะสมุย และ อ.กาญจนดิษฐ์ รวม 15 ตำบล 36 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 950 ครัวเรือน 3,634 คน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงเป็นห่วงสถานการณ์ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
นายวิชวุทย์ กล่าวว่า.จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่นั้น ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ แจ้งเตือนทุกอำเภอเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและคลื่นลมแรงต่อเนื่องจนถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยุทโธปกรณ์ กำลังพล พร้อมให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าไปช่วยเหลือ เยียวยาในเบื้องต้นในหลายพื้นที่ และเร่งซ่อมแซมสะพานชำรุด ถนนพัง เพื่อให้การใช้ชีวิตสัญจรไปมาสะดวกไม่กระต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชน สำหรับหน่วยงานที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มีหน่วยทหาร ประกอบด้วย มทบ.45 ศปภอ.ทบ.4 ร.25 พัน 3 นพค.46 กองบิน 7 ตำรวจภูธรจังหวัด สฎ.โครงการชลประทานสฎ. ศูนย์ ปภ.เขต 11 สฎ.สนง.ปภ.จ.สฎ. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสฎ.สนง.ปภ.สาขาพระแสง อำเภอ อบจ.สฎ. อบต.มูลนิธิ จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเบื้องต้นแล้ว
สรุปความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งหมด 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอดอนสัก จำนวน 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 245 ครัวเรือน 734 คน สะพานวังตะเคียน ชำรุด 1 แห่ง/คอสะพาน 1 แห่ง อำเภอท่าชนะ จำนวน 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 280 ครัวเรือน 1,150 คน คอสะพาน หมู่ที่ 13 ตำบลคันธุลี ชำรุด 1 แห่ง (อบต.คันธุลี และชาวบ้านได้นำเสาไฟฟ้ามาทำเป็นสะพานชั่วคราวเพื่อใช้งานไปพลางก่อน) อำเภอไชยา จำนวน 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 85 ครัวเรือน 350 คน อำเภอเกาะสมุย จำนวน 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 180 ครัวเรือน 750 คน เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2564 เวลา 04:00 น. ได้เกิดเหตุดินสไลด์ หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย ทำให้ห้องพักของเมอริท รีสอร์ท สมุย โค้ง Big Rock พังเสียหาย 8 ห้อง (ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต) และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 160 ครัวเรือน 650 คน