จ.แพร่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน .แพร่ อนุมัติเงิน 1.5 ล้าน

0
33

สุภัทร แพร่
สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน .แพร่ อนุมัติเงิน 1.5 ล้าน


ซื้อ เสื้อกั๊ก-หมวก ติดชื่อตำแหน่งให้สมาชิกสมาคม
สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านมีมตินำเงินสะสมจัดซื้อหมวกและเสื้อกั๊ก ให้กับสมาชิกสมาคม 2 พันกว่าคน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นชุดปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจในการป้องกันโรคโควิดและยาเสพติด
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เป็นประธานประชุมมอบนโยบายของกรมการปกครองให้แก่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ มีสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
นายสมหวง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลชาวบ้านบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ขอไม่ให้มีการขาดตกบกพร่องในเรื่องใดๆ และขอกำชับในเรื่องการดูแลและการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาถือว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทำได้ดี ทำงานกันเป็นทีมสอดประสานกัน โดยมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าทีมในแต่ละอำเภอ แต่ก็ขอให้ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบอย่างต่อเนื่องและขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคน
ต่อจากนั้นนายรัฐกานต์ จันทนู นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ ได้เปิดประชุมวาระขอมติเห็นชอบอนุมัติเงินสะสมของสมาคม จำนวน 1.5 ล้านบาท จากประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ และ คณะกรรมการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ เพื่อจัดซื้อเสื้อกั๊กและหมวกให้กับสมาชิกของสมาคม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการอนุมัติ เนื่องจากเห็นว่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ ได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการการป้องกันของจังหวัดแพร่ที่ออกมาได้เป็นอย่างดี จนทำให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดของประเทศ หรืออยู่ในอันดับที่ 76 ของประเทศ
นายรัฐกานต์ จันทนู นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การจัดทำ เสื้อกั๊ก และหมวก ครั้งนี้ เพื่อมอบให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยรักษาความสงบในหมู่บ้าน จำนวน 2,584 คน นอกจากเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว เสื้อกั๊กและหมวกสมาชิกสมาคมจะใช้สวมในการปฏิบัติหน้าที่หรือต้องอยู่เวรยามตามจุดตรวจต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ หรือแม้กระทั่งสวมในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องของยาเสพติด เรื่องของอาชญากรรมรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยต่างๆในพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเลิกประชุมแล้ว นายรัฐกานต์ จันทนู ได้มอบพระพุทธรูปไม้ ปางมารพิชัย พิมพ์เชียงแสน ที่เป็นงานแกะสลักโอท็อป ที่มีชื่อเสียงของ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ให้ กับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ส่วนจำนวนสมาชิกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ จาก 8 อำเภอมีจำนวนทั้งสิ้น 2,584 คนโดยประมาณ ปัจจุบัน มี นายรัฐกานต์ จันทนู กำนันตำบลวังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เป็นประธานสมาคมเป็นเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน มี นายจักริน เป็งบุญ เป็นเลขาธิการสมาคมฯ