ผวจ.สุโขทัยhttps://youtu.be/1XxX1GQ2-8Y ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ปี 2564

0
8

 

ผวจ.สุโขทัยhttps://youtu.be/1XxX1GQ2-8Y ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี 2564 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ภายใต้มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นเมืองมรดกโลก รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้งดกิจกรรมการแสดงแสงเสียง งานมหรสพ งดการจำหน่ายอาหารภายในงาน เพื่อลดความแออัดของพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอำนวยความสะดวก ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย
สำหรับกิจกรรมภายในงานได้เน้นการประดับตกแต่งพื้นที่บริเวณโบราณสถานวัดมหาธาตุ ด้วยไฟ Light Up ฉลองครบรอบ 30 ปี เมืองมรดกโลก พร้อมประดับ“ตะคันดินเผา” ส่องสว่างนับพันดวง และประดับโคมไฟ บริเวณท่าน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลอยกระทง จุด Landmark สำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพความประทับใจในพื้นที่โล่งกว้าง รวมทั้งกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอง 2 ปี สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ UNESCO และจัดการแสดงพลุไฟภายในงานทุกวันๆ ละ 2 รอบ ติดตามความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี 2564 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ภายใต้มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นเมืองมรดกโลก รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งดการจำหน่ายอาหารภายในงาน และงดงานมหรสพ เพื่อลดความแออัดของพื้นที่ พร้อมให้จัดทำสถานที่ลอยกระทงให้มีความมั่นคงแข็งแรง และกำกับดูแลการลอยกระทงให้เป็นด้วยความเรียบร้อย การจัดแสดงพลุไฟต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้เน้นการประดับตกแต่งพื้นที่บริเวณโบราณสถานวัดมหาธาตุ ด้วยไฟ Light Up ฉลองครบรอบ 30 ปี เมืองมรดกโลก พร้อมประดับ“ตะคันดินเผา” ส่องสว่างนับพันดวง และประดับโคมไฟ บริเวณท่าน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลอยกระทง จุด Landmark สำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพความประทับใจในพื้นที่โล่งกว้าง รวมทั้งกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอง 2 ปี สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ UNESCO และจัดการแสดงพลุไฟภายในงานทุกวันๆ ละ 2 รอบ

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย