ชมคลิป นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่าย ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างดูแล ธ.ก.ส.9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างสนับสนุนท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก

0
26

 

นายภูมิ เกลียวศิริกุล
ผู้อำนวยการฝ่าย
ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธ.ก.ส. ดูแล ธ.ก.ส.9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ธ.ก.ส. จัดแถลงข่าว “โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล ปีการผลิต2564/65” และพิธีลงนาม MOU การจับคู่และเชื่อมโยงธุรกิจข้าว (Business Matching) และยังสนับสนุนเรืองการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งซึ่งขณะนี้ทาง ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเราไปฟังเสียงของ