นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอดสั่งตั้งจุดตรวจ/ลาดตระเวนแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย

0
116

นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอดสั่งตั้งจุดตรวจ/ลาดตระเวนแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย


วันนี้ 9 พ.ย. 2564 เวลา 22.30 น. นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง , นายธวัชชัย อ่อนสาร ปลัดอำเภองานป้องกัน และสมาชิก อส.อ.แม่สอด ที่ 3 ได้สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ร.14 นางเจษฐนันท์ เสมกันทา ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 และชรบ.ต.ท่าสายลวด ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอแม่สอด
โดยทำการตั้งจุดตรวจ/ลาดตระเวนแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยและควบคุมโรคตามมาตรการคำสั่งจังหวัดตากเรื่อง มาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตาก
ผลการดำเนินการสามารถจับกุมบุคคลต่างด้าว ที่ลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อจะไปทำงานพื้นที่ชั้นใน มีจำนวน 12 คน (ชาย 7 คน หญิง 5 คน) ณ ไร่ข้าวโพดหน้า รง.จากัวล์ ม.2 บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก มีชื่อดังนี้
1.เด็กชายอ่อง อายุ 13 ปี (นำพา)
2.นายจ่อซออู อายุ 28 ปี (นำพา)
3.นายเทหม่องกุย อายุ 32 ปี
4.นายหม่องจ่อทิน อายุ18 ปี
5.นายซาบี อายุ 15 ปี
6.นายมอมัดชาวา อายุ 18 ปี
7.เด็กชายอารอยอุลลา อายุ 14 ปี
8.เด็กหญิงมีนนาดา อายุ14ปี
9.เด็กหญิงอูรางกีส อายุ 14 ปี
10.นางสาวฮาบียา อายุ 15 ปี
11.นางสาวอาซียะ อายุ 20 ปี
12.นางสาวทัสมีนารา อายุ 17 ปี
เบื้องต้นจนท.ได้ทำการตรวจด้วยชุดตรจ ATK พบว่า เป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิค-19 และจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป