นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการ การจัดกิจกรรม “Good Morning Governor”

0
14

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการ การจัดกิจกรรม “Good Morning Governor”

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) เวลา 07.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการ การจัดกิจกรรม “Good Morning Governor” โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
2. โรงพยาบาลพิจิตรและโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ
โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการ รับประทานอาหารเช้าและดื่มกาแฟร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ส่วนราชการภาคเอกชนรวมไปถึงที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มาพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการ และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน