“รปช.เดินหน้าตั้งสาขาพรรค ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 27 บรรยากาศสุดคึกคัก กรรมการบริหารพรรค ลงพื้นที่ ปักธงเขตทวีวัฒนา!!

0
6

“รปช.เดินหน้าตั้งสาขาพรรค ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 27 บรรยากาศสุดคึกคัก กรรมการบริหารพรรค ลงพื้นที่ ปักธงเขตทวีวัฒนา!!

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา พรรครวมพลังประชาชาติไทยได้จัดการประชุมจัดตั้งสาขาพรรครวมพลังประชาชาติไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 27 ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีสมาชิกพรรคเข้าร่วม การประชุมและปฏิบัติตามกฎการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

ภายในการประชุม ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการพรรคได้กล่าวต้อนรับสมาชิกพรรคที่เข้าร่วมประชุม และพูดถึงผลงานพรรคที่ผ่านมา ถึงความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ที่พรรคได้ผลักดันให้เกิดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องต่าง โดยชู “12 เดือน 12 ดี” ซึ่งเป็นโครงการที่พรรคได้พรรคดันให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกวิกฤตและสร้างโอกาสให้กับทุกคน

เมื่อเข้าถึงพิธีการ เลือก คณะกรรมการประจำสาขา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยผลการคัดเลือกมีดังนี้

ตำแหน่งคณะกรรมการ 7 ตำแหน่ง
1.หัวหน้าสาขาพรรค นายพีระ จันทร
2.เลขานุการสาขาพรรค นายภูวดล อะนุพรม
3.เหรัญญิกสาขาพรรค นายชัยยุทธิ์ สงวนแก้ว
4.นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค นายชัยรัตน์ จันทนดิษฐ
5.กรรมการสาขาพรรคท่านที่ 1 นายธีระพล มลิวัลย์
6.กรรมการสาขาพรรคท่านที่ 2 นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์
7.กรรมการสาขาพรรคท่านที่ 3 นายอำนวย จันทมนตรี

#############################