“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานกำจัดขยะ!!

0
14

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานกำจัดขยะ!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี พร้อมส่วนราชการ อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน ที่เป็นคณะกรรมการไตรภาคี พร้อมทั้ง นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผลกระทบที่พี่น้องประชาชนได้รับ ประกอบด้วย กลิ่นเหม็นจากขยะสด / การเผาขยะ ฝุ่น เสียง และน้ำเสีย โดยเฉพาะเรื่องกลิ่น ถือเป็นผลกระทบหลักที่มีการร้องเรียนมาเป็นระยะ ๆ ซึ่งโรงงานได้แก้ไข และปรับปรุงโรงงาน เพื่อมิให้ปัญหาผลกระทบขยายวงออกไปอีก

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผลกระทบข้างต้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”