ร้อย.ร.1413 (บก.ควบคุม ฉก.ร.14) จัดกำลัง 1 ชป.อากาศยาน ฮท.212 หมายเลข 087 (ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร)ทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ จำนวน 1 ราย

0
23

ร้อย.ร.1413 (บก.ควบคุม ฉก.ร.14) จัดกำลัง 1 ชป.อากาศยาน ฮท.212 หมายเลข 087 (ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร)ทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ จำนวน 1 ราย


เมื่อ 081120 พ.ย. 64 ร้อย.ร.1413 (บก.ควบคุม ฉก.ร.14) จัดกำลัง 1 ชป.รับอากาศยาน ฮท.212 หมายเลข 087 (ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร)และ สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ จำนวน 1 รายจาก รพ.พบพระ จว.ต.ก ปลายทาง รพ.พุทธชินราช จว.พ.ล.รายละเอียดดังนี้
1.เด็กทารกแรกเกิด เพศหญิง อายุ1วัน มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เป็นบุตรของนางบุษบา สืบศักดิ์วงศ์ หมู่ 8 บ้านเจริญมิตร ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จว.ต.ก.
ผลการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย