สโมสรไลออนส์นครสวรรค์มอบเงินและข้าวสารให้ผู้ยากไร้

0
42

สโมสรไลออนส์นครสวรรค์มอบเงินและข้าวสารให้ผู้ยากไร้


เมื่อเวลา 11.00 น
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน.2564 .ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์. ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 สโมสรไลออนส์นครสวรรค์และสโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ปากน้ำโพ นำโดยไลออนกิตติ. ชูสว่าง. นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์พร้อมด้วย ไลออน ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ เลขาธิการฯไลออน. วีระ ศรีประทักษ์และไลออนเฉลิม. รอดหลง. มอบเงินช่วยเหลือ ดช.ภาณุพงษ์ รักสกุล อายุ 3 เดือน จาก จ. ชัยนาท (ผู้ป่วยมะเร็งตับตั้งแต่กำเนิด)มอบค่าเดินทาง 2,500 บาท โดยจะให้ทางโรงพยาบาลแบ่งจ่ายเป็นครั้งๆไป
ต่อมาเวลา 12.00 น เดินไปมอบเงินและข้าวสารและน้ำปลาให้ นายสมชาย เสียพลี อายุ 60 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวานและพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนมาก ณ บ้านหลังโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เลขที่ 211/25 หมูที่ 1 ต.นครสวรรค์ตก
ชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา
เขตศูนย์บริการสาธารณสุข. 3 มอบค่าเดินทางจำนวน 2,500 บาท ข้าวสาร-น้ำปลาและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป