จ.สุโขทัย Kick off ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า เข้าชมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่

0
2

จ.สุโขทัย Kick off ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า เข้าชมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่

จังหวัดสุโขทัย Kick off ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ก่อนเข้าชมงาน ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ รับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ ๑๕,๐๐๐ คน

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการ Kick off เปิดลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ ๘-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รับตั๋วอิเลคทรอนิคส์ (E-Ticket) ก่อนเข้าชมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นเมืองมรดกโลก รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ ซึ่งสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ ๑๕,๐๐๐ คน โดยการแสกน QR Code เข้าสู่ระบบลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ ขั้นตอนการจองบัตรเข้าชมงาน เลือกวันที่ ช่วงเวลา และจำนวนบัตรเข้าชมงานที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด ๕ บัตรต่อไลน์ หนึ่งแอคเคาท์ กรอกข้อมูลตามรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกดยอมรับเงื่อนไข และยืนยันการลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะได้รับตั๋ว E-Ticket ก่อนเข้าชมงาน ซึ่งที่บริเวณประตูเข้าเที่ยวชมงาน จะคัดกรองและบันทึกข้อมูลบุคคลด้วย AI (Artificial Intelligence) เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ตรวจการสวม หน้ากากอนามัย ตรวจการนับจำนวนเข้า-ออกบริเวณงาน ถ่ายภาพเอกลักษณ์บุคคล รวมทั้งสแกนใบหน้า และรับริสแบนด์ เข้าชมงาน
สำหรับภายในบริเวณงานได้มีการประดับตกแต่งพื้นที่บริเวณโบราณสถานวัดมหาธาตุ ด้วยไฟ Light Up ฉลองครบรอบ 30 ปี เมืองมรดกโลก พร้อมประดับ“ตะคันดินเผา” ส่องสว่างนับพันดวง และประดับโคมไฟ กระทงเล็ก กระทงใหญ่ บริเวณท่าน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลอยกระทง และจุด Landmark สำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพความประทับใจในพื้นที่โล่งกว้าง และไม่แออัด รวมทั้งกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ UNESCO และจัดการแสดงพลุไฟภายในงานทุกวันๆ ละ 2 รอบ ทั้งนี้ ได้งดกิจกรรมการแสดงแสงเสียง งานมหรสพ งดการจำหน่ายอาหารภายในงาน ลดความแออัดของพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่บริเวณงาน

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย