นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.นว เป็นประธานฯเพื่อพูดคุยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์

0
11

นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.นว เป็นประธานฯเพื่อพูดคุยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์


วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพูดคุยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงข้อเสนอเเนะในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์