สุโขทัย-นายอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ ท่าชัยอินดี้”

0
32

สุโขทัย-นายอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ ท่าชัยอินดี้”

เมื่อวันที่ 6พ.ย.2564 เวลา 17.30 น.นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดถนนคนเดินกอกใหม่-ท่าชัยอินดี้ บริเวณซอยกอกใหม่ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย โดยมี นายถวิล ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ พุ่มชื่น นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ชมรมร้านทองอำเภอศรีสัชนาลัย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานพิธี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 ของแต่ละเดือน โดยมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าจำนวนมากจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผักปลอดสารอาหารปลอดภัย มีการประกวดร้านค้าที่ได้มาตราฐานอยู่ในเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนดและการแต่งร้านที่แปลกใหม่ดูดีพร้อมมอบรางวัลให้ ผ่านมามีการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม และอัตลักษณ์ชุมชนท่าชัย พร้อมรณรงค์ส่งเสริมเรื่องอาหารปลอดภัย การใช้วัสดุธรรมชาติ รวมทั้งมีการเขียนภาพสามมิติสื่อความเป็นชุมชนท่าชัยสมัยเป็นย่านธุรกิจการค้าวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์บ้านเรือนไม้เก่า ตลอดสองข้างทางภายในซอยกอกใหม่ ให้คงอยู่เป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรือง บอกเล่าอดีตอันยาวนานของชุมชนท่าชัย และร่วมกันรื้อฟื้นวิถีถิ่นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าขาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก สร้างรายได้เพิ่มแก่คนในชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ในงานมีสาธารณสุขเดินรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19)และคัดกรองผู้ที่มาเที่ยวชมงานอย่างเคร่งครัด
สรุปยอดรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวม 266,200 บาท

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย