สุโขทัย-เทศบาลฯเห็นใจผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าสั่งให้ปิดตลาดแค่วันเดียว เพื่อทำความสะอาดและตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าก่อนเข้ามาขายในตลาด

0
13

สุโขทัย-เทศบาลฯเห็นใจผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าสั่งให้ปิดตลาดแค่วันเดียว เพื่อทำความสะอาดและตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าก่อนเข้ามาขายในตลาด

ตามที่ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ประกาศปิดตลาดคูหาสุวรรณ ตลาดไตรรัตน์ และ ร้านค้าแผงลอยถนนสิริสมารังค์ ตั้งแต่เวลา 12.00น.ของวันที่ 6 พย.2564 ไปจนถึงวันที่ 12 พย.2564 รวม 7 วัน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทางเทศบาลฯจะดำเนินการล้างทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

มีรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 6พย. ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดคูหาสุวรรณ นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เวชสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจ.สุโขทัย นำเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับผู้ประกอบการค้าตลาดไตรรัตน์ ตลาดวัดคูหาสุวรรณ และ แผงลอยถนนศิริสมารังค์ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งมีข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้
1.วันที่ 6พย. เวลา 13.30 น. ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้างทุกคน มาตรวจ ATK กับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
2.วันที่ 7พย. จะทำการปิดตลาด เป็นเวลา 1 วัน เพื่อทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
3. ผู้ประกอบการ ลูกจ้างทุกคน ต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
4. ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ทุกร้าน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม ทุกคน
5.ถ้าผลตรวจATK ในวันที่6พย.ไม่พบผู้ติดเชื้อ ทางเทศบาลจะอนุญาตให้เปิดตลาดได้ตามปกติ ในวันที่ 8 พย.2564 ยกเว้นผู้ที่ไม่เข้ารับการตรวจ จะไม่อนุญาตให้เข้าตลาดโดยเด็ดขาด

และเมื่อเวลา 13.30น.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ Antigen Test Kit ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดไตรรัตน์ ตลาดวัดคูหาสุวรรณ และแผงลอยถนนศิริสมศรีองค์ก่อนอนุญาตให้ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วเข้าขายในตลาดและเปิดตลาดได้ตามปกติ ในวันที่ 8 พ.ย.นี้

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย