“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ อ.สามร้อยยอด จำนวน 5 คน พร้อมคณะครู รร.บ้านไร่เก่าและผู้สูงอายุ 1 คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน!!

0
29

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ อ.สามร้อยยอด จำนวน 5 คน พร้อมคณะครู รร.บ้านไร่เก่าและผู้สูงอายุ 1 คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน!!

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์,ร.ท.สันติ หอมตลบหน.ชรต.111กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นางสาว กัลยรัตน์ ยิ้มแย้ม หัวหน้าหน่วยบริการสามร้อยยอด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะครูและพี่เลี้ยงหน่วยบริการสามร้อยยอด

ได้ลงพื้นที่ร่วมกันมอบถุงยังชีพและชุดเวชภัณฑ์ (ข้าวสาร,นำ้มันพืช,ปลากระป๋อง,มาม่า,น้ำปลา,นำ้ตาลทราย,ซีอิ้วขาว,หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์) ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ อ.สามร้อยยอด จำนวน 5 คน และผู้สูงอายุ 1 คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและใช้ในการดำรงชีพ พร้อมกับได้มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ให้กับคณะครู รร.บ้านไร่เก่า จำนวน 20 ชุดเพื่อใช้ในการเตรียมการรับการเปิดเรียน การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!