จังหวัดตาก “ระดมกวาดล้าง “ จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 68 คน”

0
55

จังหวัดตาก
“ระดมกวาดล้าง “ จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 68 คน”
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 64 เวลา 02.30 – 10.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ตาก ,พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก , พ.ต.อ.สังเวียน อินตากูล รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ,พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ,พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก, พ.ต.อ.สุรินทราดิษฐ ทิพย์เจริญ ผกก.สภ.พบพระ ,พ.ท. องอาจ สัมพันธ์ ผบ.บก.ควบคุมฉก ร.๔ , พ.ต.ท.คมกฤช แก้วชื่น รอง ผกก.สส.สภ.พบพระ ,,พ.ต.ต.สาโรจ สมหารวงค์ สวป.สภ.พบพระ
โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมดังนี้
-เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายยุทธการ บก.ควบคุม ฉก.ร.14 นำโดย ร.อ. ธนาวิทย์ ติ๊บใจ ฯ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบล (เชิงดอย) นำโดย ร.ต.ต.สุรจิตร วิสุทธิ รอง สวป.(ป.) สภ.พบพระ ฯ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบล (ร่มเกล้าสหมิตร) นำโดย ร.ต.ต.ผล จังก๋า รอง สวป.(ป.) สภ.พบพระ ฯ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบล (คีรีราษฎร์) นำโดย ด.ต.กิตติกรณ์ คำมา ฯ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถยนต์ (201) นำโดย ร.ต.อ.รักชาติ วรรณโท รอง สวป.สภ.พบพระ ฯ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม สืบสวน สภ.พบพระ นำโดย พ.ต.ท.ภาณุพงษ์ ต้องใจ สว.อก.สภ.พบ
พระ , พ.ต.ต.บุญเลิศ กิ่งโคกกรวด สว.สส.สภ.พบพระ ฯ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม กก.ตชด.34 นำโดย ร.ต.ต.สิทธิชัย ไชยชนะมงคล รอง สว.(ป.) กก.ตชด.34 ฯ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.ตม.5 นำโดย พ.ต.ท.วรัญญู ทะนิต๊ะ สว.กก.สส.บก.ตม.5 ,พ.ต.ท.ปัญจมานนท์
เมฆเลื่อม สว.กก.สส.บก.ตม.5 ฯ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.ตาก นำโดย ร.ต.อ.ชัยยุทธิ์ เบญจานุกรณ ,ร.ต.อ.หญิง วิมลวรรณ เฉิดประภากร ,ร.ต.ท.ทรงศักดิ์ แก้วสุข ฯ
-เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก 1 บก.สส สตม. นำโดย ร.ต.อ. วิจารย์ แก้ววิเศษ ,ร.ต.อ.พฤฒิพงศ์ ทรงภักดีกุล ,ร.ต.อ.สิทธิชัย คล้ายขยาย รอง สว.กก1 บก.สส ฯ
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.2 นำโดย ร.ต.อ.กฤตภาส อุดมแก้วกาญจน์ สว.ส.ทท.3กก.3 บก.ทท.2ฯ ฯ
-ปกครองพบพระ นำโดย นายเจษฎ์นิภัทร์ ฯ
1.ได้ร่วมกันจับกุมแรงงานต่างด้าว(ชาวเมียนมาร์)ทั้งหมด จำนวน 68 คน ( ชาย 58 คน หญิง 20 คน ) ตรวจเชื้อโควิค -19 เบื้องต้นไม่พบเชื้อ เจ้าหน้าที่ผู้จับได้แจ้งข้อกล่าวหา แก่ผู้ต้องหาที่ 1 – 68 ว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ”
2.ตรวจยึดของกลางวิทยุสื่อสาร I – COM (วิทยุเครื่องแดง) จำนวน 1 เครื่อง
สถานที่เกิดเหตุ/จับกุม ม.12 บ้านห้วยไผ่ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จว.ตาก (พิกัดMU 859256)