พิษณุโลก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมส่งน้องคนเล็กกลับภูมิลำ เนา”

0
5

พิษณุโลก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมส่งน้องคนเล็กกลับภูมิลำ เนา”
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 0930 มณฑลทหารบกที่ 39 นำผู้บังคับบัญชา และกำลังพล จัดพิธี “ส่งน้องคนเล็กกลับภูมิลำ เนา” โดย พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ,ของที่ระลึก และส่งทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 83 นาย ณ ห้องประชุมแควน้อย 39 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติงานของน้องๆ ทหารกองประจำการ พร้อมกับฝากข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลังจากปลดประจำการอีกด้วย ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก