“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใยเด็กพิเศษซึ่งมีความพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียง พร้อมนำถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 !!

0
61

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใยเด็กพิเศษซึ่งมีความพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียง พร้อมนำถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 !!

วันที่ 29 ต.ค.64 เวลา 10.00 น.กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ร.ท.สันติ หอมตลบ หน.ชรต.111 กอ. รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ร.ท.สุระเชต ทับจิต รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ,จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ ที่ปรึกษา กอ. รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ นายสมชาย กระแจะเจิม ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1 (จว.ป.ข.) พร้อมคณะ,คุณรจนา วรรณะ ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบฯ ,คุณอนุสรณ์ ปะทะวัง รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธุ์และ คณะครูประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ประจวบ ฯ พื้นที่หัวหิน

ร่วมนำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และ เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย มอบให้กับ เด็กพิเศษซึ่งมีความพิการ และผู้ปกครองซึ่งมีรายได้น้อย จำนวน 50 ชุด ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ประจวบ ฯ พื้นที่หัวหิน บ้านหนองขอน  ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบ ฯ และมอบวีลแชร์ให้กับเด็กพิการ จำนวน 1 คัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปสิ่งของให้ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียงผู้ได้รับแสดงความดีใจและขอบคุณทึ่ให้การช่วยเหลือ

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!