“ปลัด วธ. เปิดเที่ยวชุมชน ยลวิถี เมืองลับแล ต้อนรับนักท่องเที่ยว”

0
130

“ปลัด วธ. เปิดเที่ยวชุมชน ยลวิถี เมืองลับแล ต้อนรับนักท่องเที่ยว”

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ณ ซุ้มประตูเมืองลับแลและถนนวันวานเมืองลับแล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและเป็นประธานในพิธีเปิดสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี เมืองลับแล” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวและเยี่ยมเยือนเมืองลับแลในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้ ตามสถานการณ์ที่รัฐบาลผ่อนคลาย ซึ่งเมืองลับแลได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบของประเทศไทย ที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างความสุข สร้างความภูมิใจ สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้พัฒนาต่อยอด ๑๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน และเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ดังเช่น ชุมชนคุณธรรมเมืองลับแลที่นำวัฒนธรรม ๘ วิถีของดีของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดส่งเสริมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านภาษา อาหาร การแต่งกาย ดนตรีและศิลปะการแสดง ที่อยู่อาศัยและอาคารสถาปัตยกรรม อาชีพ ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหลและชวนเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองลับแล เมืองแห่งตำนาน เมืองแห่งสัจจะวาจา เป็นเขตห้ามพูดโกหกแห่งนี้ ซึ่งท่านสามารถเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนผ่านแอฟพลิเคชั่น “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือสามารถมาเที่ยวในพื้นที่จริงได้ตามจุดเช็คอิน กิน เที่ยว พัก และของฝาก เมืองลับแล ที่ทางชุมชนและจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์และเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว เช่น ประตูเมืองลับแล ถ้ำลับแล พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวนลับแล ถนนวันวานเมืองลับแล ร้านม่อนลับแล วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดดอนสัก บ้านเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ ลับแลเกสเฮ้าส์ ถนนข้าวแคบ ถนนของกิน เป็นต้น

นาคา. คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)