ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

0
13

ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์


เมือวันที่ 26 ต ตุลาคม 2564เวลา​ 18.00 น.
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร์(หมอเส็ง) บิดาของ คุณพัชรพร สุขไพบูลย์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

โดยมี พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง
รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ รรท.ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์,
พ.ต.อ.อวัช มูลศิริ
รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์,
พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์
รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์,
พ.ต.อ.ชัยเสถียร มณีจักร
รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
พร้อมด้วย
หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครสวรรค์,
ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์
และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมในพิธีฯ

ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง (ศาลา ๑๑) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร