สภา อบจ.ชุมพร ผ่านงบปี 65 ในวงเงิน 470 ล้านฉลุย

0
23

สภา อบจ.ชุมพร ผ่านงบปี 65 ในวงเงิน 470 ล้านฉลุย
วันนี้(26 ต.ค. 64) เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 3 หอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สภา อบจ.ชุมพร ได้มีการพิจารณาผ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 และการขอรับการถ่ายโอนถ่ายภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี(ต.หาดยาย)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมี นายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานสภา อบจ.นั่งเป็นประธานในสภา พร้อมด้วย นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและสมาชิกสภา อบจ.ชุมพร ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับประเด็นที่สำคัญในการประชุมในวันนี้ประกอบด้วย การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้สภาลงมติแล้วก็เป็นไปตามคาด เมื่อสมาชิกในสภาร่วมใจยกมือโหวตผ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินงบประมาณ 470 ล้านบาทผ่านฉลุย และจากนี้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จะต้องทำเรื่องเสนอผ่าน ผวจ.ชุมพรต่อไป
ทางด้าน นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก อบจ.ทุกท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ร่วมใจจัดทำและร่วมโหวตผ่านร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้และจะนำไปในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาวชุมพรต่อไป สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เราได้ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 470 ล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาวชุมพรให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้พัฒนาและช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ ตามที่สมาชิก สจ. ทุกพื้นที่ที่ได้เสนอขึ้นมา////เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร